شعر

خوش امدگل وزان خوشترنباشد...که دردستت بجزساغرنباشد
زمان خوشدلی دریاب دریاب...که دایم درصدف گوهرنباشد
غنیمت دان ومی خوردرگلستان...که گل تا هفته دیگرنباشد

/ 0 نظر / 21 بازدید