جایزه

 

 

 

1-sing up nowراکلیک کنید

2-وارد صفحه ثبت نام مشوید ثبت نامکنید

3-ادرس خودرا برعکس ادرس فارسی بدهید.اول پلاک بعد کوی.....

4-ای دی معرف را میخواهد.اگر دوست داشتیدای دی من91339278

5-کلیدregisterرافشار دهید

6-به ایمیلتان ایمیلی ارسال میشود ایمیلتان راباز کنید

7-با تبریک ثبت نامتان تکمیل شد.حلا باید زیر مجموعه خود را گسترش دهید

طبق تحقیق من در ایران این سایت جوایز را به درب منزلتان ارسال میکند.

www.xpango.com

/ 0 نظر / 24 بازدید