شعر۳

گل بی رخ یارخوش نباشد - بی باده بهارخوش نباشد

طرف چمن وطواف بستان - بی لاله عذارخوش نباشد

رقصیدن سروحالت گل - بی صورت هزارخوش نباشد

بایارشکرلب گل اندام - بی بوس وکنارخوش نباشد

هرنقش که درست عقل نبود - جزنقش نگارخوش نباشد

جان نقد محضراست حافظ - ازبهرنثارخوش نباشد

/ 2 نظر / 20 بازدید
sahar

خيلی قشنگ بود .اما بقيه وبلاگت چرت بود.

مژگان شریفی

بدنبود.