نام فیلم های ایرانی
     
 

 

شعر ۱

 
دوشنبه ٢۱ آبان ،۱۳۸٦

گفتم غم تو دارم گفتا غمت سر اید - گفتم که ماه من شو گفتا اگر بر اید

گفتم به مهرورزان رسم وفا بیاموز - گفتا ز خوبرویان این کار کمتر اید

 
  لینک دائم

hkh1351 خالقی

وبلاگ فارسی
اخبار ایران

feed