نام فیلم های ایرانی
     
 

 

شعر

 
دوشنبه ۱٩ فروردین ،۱۳۸٧

خوش امدگل وزان خوشترنباشد...که دردستت بجزساغرنباشد
زمان خوشدلی دریاب دریاب...که دایم درصدف گوهرنباشد
غنیمت دان ومی خوردرگلستان...که گل تا هفته دیگرنباشد

 
  لینک دائم

hkh1351 خالقی

وبلاگ فارسی
اخبار ایران

feed