نام فیلم های ایرانی
     
 

 

شعر۳

 
چهارشنبه ٢۳ آبان ،۱۳۸٦

گل بی رخ یارخوش نباشد - بی باده بهارخوش نباشد

طرف چمن وطواف بستان - بی لاله عذارخوش نباشد

رقصیدن سروحالت گل - بی صورت هزارخوش نباشد

بایارشکرلب گل اندام - بی بوس وکنارخوش نباشد

هرنقش که درست عقل نبود - جزنقش نگارخوش نباشد

جان نقد محضراست حافظ - ازبهرنثارخوش نباشد

 
  لینک دائم

hkh1351 خالقی

وبلاگ فارسی
اخبار ایران

feed