نام فیلم های ایرانی
     
 

 

فیلم۱۱

 
چهارشنبه ٢۳ آبان ،۱۳۸٦

گیس بریده-مریم(گلشیفته فراهانی) دردبیرستان تحصیل میکند.نامه های عاشقانه به مدرسه اش می فرستندپدر وکارکنان مدرسه به او شک میبرند.پدر مریم روحیه پرخاشگری دارد او را دائما به شدت تنبیه میکند.ومریم از خانه میگریزد او یک شب در خیابن به سر میبرد وروزبعدبه خانه معلمش میرودو.......

 

 

 

 

 

 

 

 
  لینک دائم

hkh1351 خالقی

وبلاگ فارسی
اخبار ایران

feed