نام فیلم های ایرانی
     
 

 

شعر۲

 
دوشنبه ٢۱ آبان ،۱۳۸٦

دلبربرفت ودلشدگان راخبرنکرد

یادحریف شهرورفیق سفرنکرد

یابخت من طریق مرفت فروگذاشت

یااوبه شاهراه طریقت گذرنکرد

گفتم مگربه گریه دلش مهربان کنم

چون سخت بوددردل سنگش اثرنکرد

 
  لینک دائم

hkh1351 خالقی

وبلاگ فارسی
اخبار ایران

feed