نام فیلم های ایرانی
     
 

 

خلاصه فيلم

 
دوشنبه ٢۱ آبان ،۱۳۸٦

بی وفا

 خلاصه. برادردختری فقیرجیب یک دکترجوان رامی زند.دختر بااین کار مخالف است وکیف پر پول دکتر جوان را پس می دهد.ازسوی دیگردکترجوان به اصرار مادرش درگیرازدواج بادختری استکه دوستش ندارد.دکترجوان که دلباخته دختر فقیر شده ازاو میخواهدرل معشوقعش را بازی کند تا.....

 
  لینک دائم

hkh1351 خالقی

وبلاگ فارسی
اخبار ایران

feed