نام فیلم های ایرانی
     
 

 

خلاصه فيلم

 
دوشنبه ٢۱ آبان ،۱۳۸٦

چه کسی امیرراکشت؟

خلاصه.اتومبیل سوخته امیرازته جاده چالوس همراه باجسدسوخته اش پیدامیشود.همه اشنایان پس ازابرازتاسف بابت این حادثه حرفهایی درباره امیر ورابطه خودشان بااومی گویند

 
  لینک دائم

hkh1351 خالقی

وبلاگ فارسی
اخبار ایران

feed